Modelarstwo

by: Krzysztof Mazur
Modele architektoniczne i urbanistyczne
Kraków-Rzeszów