Projekty

Centrum turystyczne w Kolonii

Visitor's centre - obrazek wyróżniający

Centrum turystyczne w Kolonii

Projekt koncepcyjny centrum turystycznego zrealizowany podczas pobytu w Niemczech, pod opieką prowadzących z Hiszpanskiej pracowni architektonicznej MGM.

Budynek w postaci wydłużonego prostopadłościanu został zawieszony na fragmencie ważnego, historycznego obiektu – mostu Hohenzollernów, znajdującego się w sąsiedztwie kolońskiego dworca kolejowego i gotyckiej Katedry. Formę tworzą połączone korytarzami, bądź przenikające się bryły o zmiennej kubaturze zależnej od funkcji danego pomieszczenia. Inspiracją do stworzenia takiej formy stały się rzeźby Donalda Judda. Ich prostota i oszczędność środków wyrazu mająca na celu zminimalizowanie wpływu na otoczenie i nieodciąganie uwagi od ważniejszych części krajobrazu.

 Wnętrze obiektu składa się z części muzealnej i restauracyjnej.

Przeszklona i wysunięta ponad koryto Renu część Restauracyjna stanowi jednocześnie punkt widokowy na drugą stronę Rzeki i położone na południe ważne obiekty architektoniczne takie jak Kościół św. Marcina i rozbudowującą się zatokę.

Fragment muzealny to zamknięta przestrzeń, w której widz przechodzi pomiędzy kolejnymi pomieszczeniami, które znajdują się w sobie, stykają się i przenikają wzajemnie. Każde z nich oddziałuje na pozostałe i pozostawia i ich formie ślad swojej obecności.